Villkor för användning

Varumärken

Logotyp

Vidstående logotyp är ett registrerat varumärke som tillhör Framgångsforum.

 

Alla, även andra produkter och/eller tjänster som nämns i informationen under denna www-adress är varumärken som tillhör respektive företag.

 

Alla bilder under denna www-adress tillhör framgångsforum eller är licenserade från andra företag.

 

 

Användning

Om inte annat anges på andra ställen under denna www-adress, är en person bemyndigad att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera information som publicerats av Framgångsforum under denna www-adress, förutsatt är att det är för personligt bruk eller för icke-kommersiellt bruk alternativt för kännedom samt att det i samtliga fall hänvisas till Framgångsforum när informationen används.

Observera att alla produkter, processer, metoder eller tekniker som beskrivs i informationen under denna www-adress kan omfattas av andra immateriella rättigheter som ägs av Framgångsforum. Detsamma kan gälla för immateriella rättigheter som ägs av andra.

 

 

Information policy

Information under denna www-adress tillhandahålls “i befintligt skick” utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

 

Informationen häri kan innehålla felaktigheter och/eller tryckfel. Förändringar kan göras av information och ändras fortlöpande i nya utgåvor av denna information. Framgångsforum kan göra förbättringar eller ändringar i produkter, mjukvara eller tjänster som beskrivs i denna publikation när som helst utan förvarning.