Områden där vi tillhandahåller kurser för YH-utbildningar

Special designade seminarier och kurser

Special designade seminarier och kurser

Inom följande områden kan vi tillhandahålla utbildningar, utbildningsmaterial och stöd/hjälp:

-Ellära
-Mätteknik
-Laborationer
-Konstruktionsmetodik
-Dimensionering, allmänt, beräkningar
-Teknisk dokumentation
-Kvalitetssystem
-EMC & Elkvalitet
-Kraftelektronik
-Omvandlarteknik
-Styr och reglerteknik
-Kylteknik för elektronik
-Motorstyrning
-PLC
-Kabeldimensionering, El-vis
-Fastighetsautomation, KNX, DALI
-Elprojektering
-Eldistributionsanläggningar, EBR
-Autocad grund
-Kretsschema, huvudledningsschema
-Installationsritningar EL+Tele, BH-90
-MagiCAD för EL på AutoCAD
-Projektledning, agil metodik och traditionell metodik (vattenfall)
-Ledarskap (Grupp och individ)
-Kommunikation (Grupp och individ)
-Produktledning
-Projektstyrning
-Kalkylering
-Konkurrentanalys & bevakning
-Projektförsäljning
-Prissättning
-Lönsamhetsberäkningar
-Marknadsanalys
-Kvalitetssäkring, lean och 6 Sigma
-Strategiskt inköp och upphandling
-Avancerad fotografering och video
-Copywriting
-Content
-Wordpress
-BOT

Kontakta oss för mer information