Hantering av personuppgifter

Vi på Framgångsforum är måna om att du som kund känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och har därför beskrivit det i vår Integritetspolicy.

 

Vill du begära ett utdrag över de personuppgifter vi har sparade för dig, skall du begära det  skriftligen samt egenhändigt underteckna begäran av dig själv som registrerad. I begäran behöver du uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer samt bifoga en kopia av din legitimation.

 

Vill du ändra eller radera dina personuppgifter använd formuläret för Begäran om ändring/radering.

 

Begäran och eller formuläret ska fyllas i, scannas och mailas till info@framgangsforum.se alternativt postas till oss på följande adress:

 

Framgångsforum

Attundavägen 23

16858 Bromma

 

Svar kommer att skickas inom en månad från begäran. Undantag är begäran av begränsning för direktmarknadsföring då det räcker att du kontaktar oss via e-post  info@framgangsforum.se