Vår process

stock-illustration-31741960-vector-seamless-background-texture-pattern-eps10

Vår process består av följande steg:

  • Behovsanalys
  • Marknadsanalys
  • Avtalsprocess
  • Leveransprocess
  • Uppföljning

Den bygger på Silfs inköpsprocess, www.silf.se